Associació de Reconstrucció Històrica

El reenactment forma part indissoluble de la valorització del patrimoni i la divulgació cultural.

El binomi divulgació/reenactment va associat sovint al patrimoni històric, però va molt més enllà. Museus i institucions educatives en son amb freqüència entorns on la reconstrucció històrica ofereix un perfecte complement a la formació reglada a qualsevol etapa educativa i constitueix un reforç del discurs narratiu dissenyat a la museïtzació.

Per tant, la reconstrucció històrica aporta els elements decisius per a una bona comprensió del passat històric i una immersió en la experiència de la història: el factor humà i la dimensió antropològica de la evocació.

Septimani
Seniores